نرگس شعبانی | خانواده رهجویان نور 🌷

خانه  | تلگرام  | دوره های آموزشی  |  ورود | عضویت

تصویر من

سلام نرگس شعبانی هستم، یه رهجوی نور 🌷..
رهجوی نور کسیه که به دنبال نور درونشه، به دنبال آرامشه، به دنبال بیداریه..
تنها مانع بین ما و این آرامش (خداوند)، افکار منفی هستن و منبع این افکار منفی هم شیطان یا همون من ذهنی و ایگوست..
این سایت هدف اصلی اش اینه که هر چه بیشتر با رویکردها و حربه های این تاریکی و ایگو در درون مون آشنا بشیم و بتونیم به رهایی برسیم..
آزادی واقعی، آزادی روح از چنگال افکار منفی و احساسات منفیه..

.
.
.

کانال تلگرام «خانواده رهجویان نور» برای تعامل بیشتر و اطلاع از جدیدترین آگاهی های منتشر شده..